Denna policy beskriver hur vi på Haglunds Bygg & Entreprenad AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är den dataskyddsförordning som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige. Syftet är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU.

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • email
  • namn
  • kontaktuppgifter

Vi samlar denna information för att kunna uppdatera dig gällande den tjänst du beställer, och för att förbättra vår service.

Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Uppgifter så som namn, telefonnummer samt email kan komma att användas inom företaget vid behov av kontakt gällande pågående arbete.

Uppgifter sparas under den tid sammarbetet pågår. Informationen raderas efter avslutat sammarbete och sparas endast vid rättslig förpliktelse.

Endast auktoriserade medarbetare får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personuppgifter förvaras i en säker miljö. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att era personuppgifter hanteras säkert och i enlighet med gällande lagstiftning.

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Vi samlar ingen statistik via Facebookpixlar, Twitterpixlar, Google Analytics eller liknande.

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss via telefon eller mail:

Haglunds Bygg & Entreprenad AB

Telefon: 08-528 005 02
Email: info@haglundsbygg.se