orange-boarder2

Välj en trygg  byggpartner för
ditt nästa koncept.

Tredje generationens byggpartner

Med 43 års spetskompetens för verksamheter inom detalj & servicehandel är vi er förlängda arm och kompletta byggpartner. 
Med 43 års spetskompetens för verksamheter inom detalj & servicehandel är vi er förlängda arm och kompletta byggpartner. 

 

Haglunds-15
Haglunds-4
Haglunds-13

Vår flexibilitet och erfarenhet gör oss vana att arbeta i stora ombyggnationer, i miljöer där driftstörningar minimeras för att bibehålla försäljning i pågående verksamheter.

Styrkan i att anlita oss som komplett byggföretag ligger i vår kompetens för service, kvalitét och kommunikation. När ni anlitar oss har ni en kontaktperson hos oss för just ert projekt, med en nära och personlig dialog som ökar effektiviteten i kommunikationen och undviker fördröjning och missförstånd.

Dessutom har vi en Man in Van-portal som ingår för alla våra kunder. Där lägger ni in er förfrågan på mindre reparationer och installationer som vår Man In Van kan lösa.

Vår värdegrund är en god & flexibel kommunikation, hög kvalitét och service.

 

1

Byggpartner

Haglunds Bygg är är den kompletta byggpartnern och en förlängd arm till byggavdelningen för ny-, till- och ombyggnationer. Vårt breda spektra av medarbetare med hög kompetens inom olika byggtjänster täcker arbetsgrupper som Målare, VVS-montörer, Elektriker, Plattsättare, Murare, Ventilation, m.m.

2

Konceptbyggnation

Med spetskompetens av konceptbyggnationer ger vi fördelaktiga lösningar för att effektivisera byggprocessen. Tack vare vår ackumulerade branschkunskap inom bygg och helhetslösningar framtagna av våra dedikerade projektledare kan vi leverera både nyetablering och byggservice med kunskap, trygghet och högre effektivitet.

3

Man In Van

Vår tjänst Man In Van möjliggör flexibilitet och minskar all form av missförstånd, då våra kunder själva lägger in sina serviceförfrågningar i sin man in van-profil.
Vi gör allt från små reparationer till installationer och skapar märkbara inbesparingar i tid och kostnad för att leverera en enklare vardag för våra kunder.

4

Hållbarhet

Haglunds Bygg arbetar med miljöpolicy och miljömål för kvalitét, miljö och arbete för att minimera miljöpåverkan och vara en hållbar verksamhet. Alla på arbetsplatsen medverkar aktivt i KMA-arbetet och tar ett gemensamt ansvar för att nå målen.

Haglund Bygg är ett engagerat företag som tar sitt ansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö - policy.

Kvalitetspolicy 

Kvalitet-arbetet berör inte endast alla parter i företaget utan även våra kunder. Kärnan i vår kvalitetspolicy är att uppnå kundernas förväntningar samtidigt som vi jobbar aktivt med våra egna mål. 

Detta gör vi genom att jobba flexibelt inom organisationen för att kraven på effektivitet, resurser och framtidssäkrade produkter uppfylls.
Vara medveten om vilka underleverantörer vi jobbar med och se till att de uppfyller de värderingar vi och våra kunder har.
Ställa våra bäst lämpade resurser för att optimera varje byggprojekt för sig.
Följa upp varje utfört projekt ur kvalitetssynpunkt och se vad bör ändras eller läggas till.
Ta tillvara från alla medarbetarnas erfarenheter och strävar alltid efter att bli bättre.

Miljöpolicy

Vi på Haglunds Bygg tycker att ett ansvarsfullt byggarbete är den rätta vägen för att uppnå dem miljömål som leder oss till en minskad miljöpåverkan och bättre framtid. Vi ställer aktivt höga krav på oss själva, våra leverantörer och andra samarbetspartner för utveckling av vårt miljöarbete. Genom kontinuerlig utbildning har våra medarbetare rätt kompetens för att arbeta på rätt sätt samt nå våra miljömål. De varor som bygg in i företaget väljs med noggrannhet.


Arbetsmiljöpolicy 

För vårt företag är personalen vår viktigaste resurs, därför är vårt mål att erbjuda den bästa arbetsplatsen där alla ska kunna prestera och känna glädje i arbetet. För att uppnå ett positivt arbetsklimat ser vi till att: Alla behandlas lika oavsett utbildning, utseende, kön, etnicitet, religion, nationellt ursprung, sexuell läggning, ålder m.m. Erbjuda personalen till utbildning och utveckling för att förfina yrkeskunskaper och framtidsmöjligheter. Ha en tydlig struktur och system för vårt arbetsmiljöarbete. Ha utvecklingssamtal med vår personal som följs upp årligen. Där pratas det mycket om önskemål som medarbetaren kan ha, hur vi kan förbättras samt hjälpa till för kompetensökning hos medarbetaren.

Haglunds-17

Joel Haglund,

VD Haglunds Bygg

Ord från Joel Haglund, VD

Haglunds Bygg drivs av mig, Joel Haglund i tredje generation efter min pappa och farfar. När jag var liten fick jag ofta följa med och se pappa jobba på byggena. Det var där min stora dröm föddes att en dag göra samma sak som han gjorde efter farfar. Idag sedan 10 år driver jag företaget tillsammans med mina medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vår framtidsvision är att så småningom öppna kontor i Linköping och Helsingfors.

För att kunna utvecklas tillsammans som kollegor och samarbetspartners vill vi vara en verksamhet med en stark gemenskap, där alla har roligt på arbetsplatsen. Med det i grund är målet är att vi ska vara Kvalitet, miljö och arbetsmiljöcertifierade inom 3 år.

Haglunds-symbol-color

Om oss

Tjänster

Kontakt

Om oss

Uppdrag

Kontakt

Med 43 års spetskompetens för verksamheter inom detalj & servicehandel är vi er förlängda arm och kompletta byggpartner.

Vår flexibilitet och erfarenhet gör oss vana att arbeta i stora ombyggnationer, i miljöer där driftstörningar minimeras för att bibehålla försäljning i pågående verksamheter

Kontakta oss

Göteborg
Herkulesgatan 1V
417 01 Göteborg

Tel: 08-528 005 02

Kontakta oss

Stockholm
Vretensborgsvägen 9
126 30 Hägersten

Tel: 08 - 528 005 02