orange-boarder2

Vi är med i alla faser i processen

Haglunds-13
Haglunds-14
unsplash-image

En helhetsleverantör för koncept och byggnation

Haglunds är är den kompletta byggpartnern för ny-, om- och tillbyggnationer.
Vårt breda spektra av medarbetare med hög kompetens inom olika byggtjänster täcker arbetsgrupper som Byggnadsarbetare, Elektriker, Målare, VVS-montörer, Plattsättare, Murare, Ventilation m.m.

Våra tjänster

1

Byggpartner

Haglunds Bygg är är den kompletta byggpartnern och en förlängd arm till byggavdelningen för ny-, till- och ombyggnationer. Vårt breda spektra av medarbetare med hög kompetens inom olika byggtjänster täcker arbetsgrupper som Målare, VVS-montörer, Elektriker, Plattsättare, Murare, Ventilation, m.m. Som byggpartner värderar vi personlig kontakt och långsiktiga relationer med våra kunder och därför erbjuder vi även tjänsten Man In Van

2

Konceptbyggnation

Med spetskompetens av konceptbyggnationer ger vi fördelaktiga lösningar för att effektivisera byggprocessen. Tack vare vår ackumulerade branschkunskap inom bygg och helhetslösningar framtagna av våra dedikerade projektledare kan vi leverera både nyetablering och byggservice med kunskap, trygghet och högre effektivitet. Våra byggkonstruktörer utför dimensionering och upprättar konstruktionsritningar i alla typer av uppdrag. Utöver konstruktion utför vi även projektering där byggkonstruktören projektleder ombyggnationer utefter statusbedömningar och vision. 

3

Man In Van

Vår tjänst Man In Van möjliggör flexibilitet och minskar all form av missförstånd, då våra kunder själva lägger in sina serviceförfrågningar i sin Man In Van-profil.


Vi erbjuder en kontaktperson med underhållstjänster som främst är optimerade för företag med många verksamhetsställen. Vi gör allt från små reparationer till installationer och skapar märkbara inbesparingar i tid och kostnad för att leverera en enklare vardag för våra kunder. Med Man In Van-tjänsten erbjuder vi en kontaktpunkt för alla jobb över hela landet. Våra kunniga projektledare koordinerar, samt erhåller allt ansvar av en effektiv servicehantering för att våra kunder ska bli så nöjda som möjligt.

Haglunds-3

Så går det till

Haglunds bygg arbetar med flera olika kunder med varierande behov. För att säkerställa en hög kvalitet fäster vi stor vikt vid att projekten startas upp på ett bra sätt. Detta säkerställs genom att hålla veckovisa avstämningsmöten för att planera resurssättning för kommande och pågående projekt.

Rutiner vid uppstart av uppdrag:

 Vi genomför uppstartsmöte med kunden vid projektstart för att stämma av förväntningar och se till att projektteamet är väl införstådda i uppdraget med avseende på Projektmodell:

  • Projektets syfte
  • Projektets mål
  • Tidplan
  • Budget

Projektet sätts igång utefter projektplan och arbetsledare är på plats en gång i veckan för att säkerhetsställa att projektet håller tidsplan och kvalitét.

Vid avslutat projekt utvärderar vi genom att följa upp med kunden vad som gått bra och får Feedback på vad som kan gå bättre.

Haglunds-symbol-color

Om oss

Tjänster

Kontakt

Om oss

Uppdrag

Kontakt

Med 43 års spetskompetens för verksamheter inom detalj & servicehandel är vi er förlängda arm och kompletta byggpartner.

Vår flexibilitet och erfarenhet gör oss vana att arbeta i stora ombyggnationer, i miljöer där driftstörningar minimeras för att bibehålla försäljning i pågående verksamheter

Kontakta oss

Göteborg
Herkulesgatan 1V
417 01 Göteborg

Tel: 08-528 005 02

Kontakta oss

Stockholm
Vretensborgsvägen 9
126 30 Hägersten

Tel: 08 - 528 005 02